Informatie

Alles wat de Mendel Foundation ontwikkelt (van informatie tot strategieën, protocollen, cursussen en symposia), wordt op onze website vrij beschikbaar gesteld, waarbij we bronvermelding als voorwaarde stellen. Met deze vrije toegankelijkheid willen we u ook prikkelen tot het leveren van bijdragen en deelname aan wat wij ontwikkelen. Zie verder bij “Voor U”