The Know & How of a Blissful 3rd Age

We wensen onze ouders en andere dierbaren toe dat ze goed en vredig oud mogen worden. Terwijl we het proces van het ouder worden bij dierbaren meemaken, realiseren we ons dat we er alles aan willen doen om zélf ook goed oud te mogen worden; dat we ónze dierbaren zo min mogelijk tot zorg willen worden. En dat we zo goed mogelijk gezond en zelfstandig willen blijven.

De missie van de Mendel Foundation is om de enorme hoeveelheid mogelijkheden om dat ook echt te verwezenlijken, praktisch en bruikbaar ter beschikking te stellen Veel te veel ouderen namelijk slijten hun laatste jaren, maanden en dagen in pijn, verwarring, allerlei – vaak belastende en overbodige – behandelingen en vaak ook in opnames. Dat kan veel beter vindt de Mendel Foundation, maar dat proces van bewustwording begint en eindigt bij uzelf en wel nu.

De Mendel Foundation informeert en instrueert: ’the Know & How’ – ofwel: de praktische kennis en de gereedschappen – om de best mogelijke oude dag te bereiken in de best mogelijke gezondheid en in de ruimste zin van het woord. En ook nog op zo’n hoog niveau, dat u en anderen zich zullen afvragen hoe we dat doen. Tevens zult u zich gaan realiseren dat u dat voor uzelf of uw dierbaren ook zou willen.

De Mendel Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg een ANBI: we stellen a onze kennis en ervaring volledig vrij beschikbaar. In het Nederlands, maar ook in het Engels en Spaans.

Original eBook: Health, Perfectly Achievable

The first Manifesto of 910.MX (electronic document)

Voor U

Eén van de onderscheidende kenmerken van de Mendel Foundation is onze volstrekte openheid. Alles wat de Mendel Foundation ontwikkelt en publiceert of systematisch gebruikt, is kostenloos en vrij beschikbaar op onze website. In het Nederlands, Spaans en Engels.

Er is maar één, absolute, voorwaarde: we verwachten dat u van elk document dat u overneemt of gebruikt, bronvermelding doet: ons logo en textje in de footnote laten staan, is al genoeg.

Geinteresseerden

Niet gevonden wat u zoudt willen weten?
Aanvullingen, aanpassingen, suggesties?
Laat het ons weten!

Video’s

Soms is zien en horen, sneller en duidelijker…

Professionals

Niet alleen practische, bruikbare info; ook duidelijkheid over onze systematiek en ambities. Hoe meer we van u terug horen, hoe beter voor iedereen!

Waarom

Het kan (en moet) zo veel en makkelijk beter in de gezondheidszorg. De bestaande systemen worden pas geactiveerd als er iets mis gaat. En als er dan al actie wordt ondernomen, gebeurt dat slechts in beperkte mate en wordt dat meer bepaald door de mogelijkheden van het hulpsyteem dan door de behoeften van het individu.
Met voortvarendheid en zonder angst voor de regelgeving kan dat veel – en makkelijk – beter!

Seven Blissful extra Years

Onder meer de American Association for Anti-Aging Medicine (A4M) heeft aangetoond dat met 12 maatregelen een verlenging van tenminste 29 hoog-kwalitatieve jaren van deelnemende mensen in het verschiet ligt. In de huidige Nederlandse situatie moet daarvan met enig gemak in elk geval, nu al, 7 jaren extra te bereiken zijn.
Veel belangrijker dan een levensverlenging per se, vinden wij de kwaliteit van leven in die derde leeftijd: het leven moet prachtig kunnen zijn.

Bliss!

Bliss is net zo moeilijk te omschrijven, als het eenvoudig is om te verduidelijken in foto’s en beeldspraak:

Bliss: een bewuste emotie

Bliss is een bewuste emotie van een zekere verbazing en uiterste tevredenheid, het gevoel dat alles goed is gekomen; meestal in stilte, vaak met een gevoel van geborgenheid of veiligheid, warmte, zeker ook een spiritele en/of sensuele sensatie, vooral in goed gezelschap: bijvoorbeeld bij het zien van een bijzonder vergezicht, of direct na een liefdevolle vrijage.

a Blissful 3rd Age

Met “a Blissful  3rd Age”  wensen we u deze sensatie toe als overheersende emotie, gedurende die periode van uw leven waarin u, in goede gezondheid in de breedste zin van het woord, geniet van de vruchten van een werkzaam leven – tot en met uw laatste momenten; omringd door dierbaren die uiteindelijk zullen verzuchten: “beter had niet gekund”….

Waarom Mendel

Daarvoor even wat historisch perspectief: Joke en Mendel Hagedoorn waren de inmiddels overleden ouders van de oprichter. De historie van hun laatste jaren is van groot belang voor het hele Mendel-initiatief.

Hoog opgeleide (academische) Nederlandse wereldburgers, dat waren ze; een fantastische derde leeftijd in het verschiet op een zelf geselecteerde en zelf gebouwde droomlocatie op la Palma, één van de groenste Canarische eilanden. Totdat Joke de eerste verschijnselen van een dementie vertoonde en het echtpaar het drastische besluit nam om terug te verhuizen, naar Zeist, en introk in een zorgflat waar “alle mogelijke zorgen opgevangen” zouden kunnen worden. Dat strandde in een overheersend depressieve eigenwijsheid van Mendel én een zeer langzaam progressieve dementie bij Joke. De laatste tien jaar van haar leven bracht ze door in het gezin van de oprichter en tenslotte in een verpleeghuis, nadat vader in zijn onmacht zich uiteindelijk het leven benam.

Als zij en wij de wetenschap én de steun, zoals wij die met de Mendel Foundation (als onderdeel van Mendel Consentus) nu voorstaan, hadden genoten, zou dit hele verhaal een totaal andere wending gekend hebben. Ten goede, daarvan zijn we overtuigd.

Know & How:

Breed Onderzoek, Huiskamersessies,  Bliss! Weekends, Brain-Weave Sessies.

Op de best mogelijke wijze informeren en motiveren. Strategisch denken en doen. Mooie woorden, maar het kan alleen worden bereikt met goed onderzoek of het ondersteunen of filteren ervan:

    • Welke informatie is betrouwbaar?
    • Hoe kan je kwaliteit het beste uitdrukken, onder meer in resultaten en tevredenheid?
    • Welke instituten en individuele professionals hebben de beste resultaten en de meest tevreden ‘klanten’?
    • Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen ‘op de horizon’ die onze kansen en mogelijkheden drastisch gaan verbeteren?

Visie & Missie

De huidige mogelijkheden voor een ‘blissful third age’ zijn al veel te lang dramatisch beperkt. Het kan, volgens de Mendel Foundation, betrekkelijk eenvoudig veel beter: een goede gezondheid door enkel preventief onderzoek en advies, het verbeteren van eigen inzichten en gedrag. Dat alles gestoeld op een adequate begeleiding en goede mogelijkheden voor ondersteuning en herstel als nodig.

Best Practice

Inhoudelijk betekent die term voor ons: beter willen zijn dan wie ook. Bovendien: als anderen van ons willen leren, dan is het prima. Wij stellen onze kennis graag ter beschikking. Dat kan overigens alleen als je je als organisatie én als individu open en transparant opstelt, voortdurend aanpast en verbetert, en je resultaten goed vergelijkbaar meetbaar maakt en die laat zien.

ANBI

De Mendel Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze moet, moreel en met name voor de Nederlandse belastingwetgeving, voldoen aan een aantal stringente voorwaarden.

Lees hier alles over ANBI (Algemeen Nu Beogende Instelling).

Mendel Consentus

De Mendel Foundation is als het ware de Moeder Overste die met wijsheid, eer en geweten voorwaarden schept en kwaliteit beheert van alle Mendel-organisaties. Die zijn onderling uitdrukkelijk organisatorisch onafhankelijk, maar tevens inhoudelijk en kwalitatief even uitdrukkelijk nauw en elkaar aanvullend gekoppeld.

Laat een bericht achter

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false”]