ANBI

De Mendel Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze moet, moreel en met name voor de Nederlandse belastingwetgeving, voldoen aan een aantal stringente voorwaarden, waaraan we met gemak voldoen:

          • De opbrengst moet, zonder belemmerende voorwaarden, van nut zijn voor een brede laag van de bevolking.
          • Er mag geen winst gemaakt worden.
          • Er moet een hoge mate van publiekelijke transparantie zijn, ook met name naar buiten (inkomsten en uitgaven, doelen en taken, activiteiten, opbrengsten).

ANBI

Een ANBI betaalt, als het aan deze voorwaarden voldoet, geen belastingen: alle donaties, legaten en sponsorgelden zijn volledig besteedbaar. Inkomsten uit factureerbare activiteiten zijn belastingvrij tot ca. € 32.000,= per jaar.