Alles eraan doen: “echt Goed, echt Oud worden”

korte Inhoud, Strategie

Alles eraan doen
a “Pitch”:
Met HealthAge beogen we een uniek systeem aan te bieden, primair voor 55-plussers: 80% gezondheids- (en productiviteits-) herstel, >50% reductie in medicatie. Zo’n 80% van alle chronische, beperkende en/of invaliderende gezondheidsproblemen is niet echt nodig.

Ieder mens die dat wil, kan leren zijn of haar gezondheid zo goed als maar enigszins mogelijk te maken en ook nog zelf de regie daarover te nemen.

Waarom
”110 jaar oud worden? Ik moet er niet aan denken!” (“kijk om je heen: zo veel mensen worden zó moeilijk oud: echt een schrikbeeld”. “En als het echt misgaat, kom je ook nog in het verpleeghuis”).

Maar ouderen die in de moeilijkheden komen verzuchten: ”ik zou er alles voor over hebben om de klok terug te draaien”.

Heel veel (80%!) van die ellende is te voorkomen: niet alleen de chronische ziektes en kwalen, ook de kwetsbaarheid, de pijn, de somberheid, de eenzaamheid.

Goed, breed onderzoek, dan no-nonsense informatie, gedragsaanpassingen en verdere begeleiding en training kan, zonder twijfel, veel ellende en onzekerheid op middellange termijn voorkomen.

Zeker bij een snelgroeiend aantal “jonge ouderen” (50 – 65+): die zijn steeds meer bereid om te investeren in hun gezondheid in de breedste zin van het woord. Om zo gezond-, zelfstandig en goed mogelijk oud te worden.

We kunnen er alles aan doen om echt goed, echt oud te worden!

Wat hebben wij voor ogen:

(op “Topklasse niveau”)

 • Breed opgezet preventief onderzoek (“Body, Spirit en Mind”: fysiek, psychologisch en sociaal, zingeving, spiritueel)
 • Secundair- preventieve training en -gedragsmodificatie (o.m. roken, overgewicht, inactiviteit, drank/middelen, stemmingsstoornissen)
 • Maximaliseren van “(op)veerkracht” en vitaliteit, weerbaarheid, veiligheid; minimaliseren van leeftijd gerelateerde kwetsbaarheid en afhankelijkheid
 • Specialistische geronto-revalidatiegeneeskunde (sec preventief, pre/postoperatief, herstel na trauma, interventies, invaliderende aandoeningen; chronische pijn, artrose, osteoporose)
 • Beschikbaarheid van (conventionele- en niet zo-conventionele) ondersteuning en behandeling

Wat is er zo uniek: the “Wham!”

 • Het maakt de deelnemers individueel geïnformeerd en besluitvaardig – “eigen baas”. Niet afhankelijk van “witte jassen” en/of “professionals”: zélf (met optimale informatie en ondersteuning) er alles aan doen om écht goed, écht oud te worden, en zo veel mogelijk ellende vóór te zijn
 • We ontstijgen, fors, de “te doen gebruikelijke” Nederlands-medische gang van zaken (kostbare interventie pas bij (en alleen bij) ziekte of gebrek)

Het Leeftijdsonderzoek

Doel:
Optimaal (uitgebreid, niet maximaal) onderzoek, waarmee de klant alle zinnig mogelijke aspecten van zijn of haar vitaliteit in de breedste zin van het woord, leert kennen en weet wat daaraan te doen is om de kans op problemen te minimaliseren:

 • Gericht op- en soms beperkt tot wat de klant wil
 • Genderspecifiek
 • Gebaseerd op informed consent/ goede uitleg
 • Maximaal effectief: fysieke en monetaire kosten in relatie tot opbrengsten
 • Lichamelijk/ medisch, ADL, sociaal, (neuro-)psychologisch (o.m. zingeving, motivatie en adaptatievermogen), communicatie (zien, horen, spreken, schrijven)
 • Aanbevelingen
 • Voorstel voor aanpak

Flow of Events

 1. Aanmelding
 2. Contactlegging Liaison (uitleg, (on)mogelijkheden, voorstel, tijdspad)
 3. Eerste gegevens
 4. Afspraken en realisatie van het Leeftijds-Onderzoek
 5. Bespreken Rapport: conclusies, aanbevelingen, doelen, voorstel plan van aanpak, voorziebare kosten en baten; opvolging

Anamnese, voorgeschiedenis

 • Gegevens (NAW etc.)
 • Anamnese
 • Voorgeschiedenis
 • Betrokken artsen, hulpverleners
 • Medicatie
 • Risico’s (medisch en psy/ soc), roken & drinken (drugs/ medicatie abusis), allergieën
 • Recente/ relevante onderzoeken, OK’s etc.
 • Zorgen, twijfels, wensen (klant en Significant Others); kwetsbaarheden

Tests, metingen
O.m.

 • Vitale maten
 • Lengte/gewicht
 • Buikomvang
 • Tests als gebruikelijk bij Fysiotherapie
 • Longmetingen
 • Inspanningstest

Lichamelijk onderzoek
Van top tot teen, van links naar rechts en van voor tot achter: een checklist van meer dan honderd punten die worden onderzocht, genoteerd en afgevinkt.

Aanvullend Onderzoek

 • Bloed, urine
 • Inspanningsonderzoek
 • Metingen communicatie (horen, zien etc.)
 • m. aanvullend beeldvormend onderzoek
 • m. genometrie;
 • m. balans onderzoek
 • m. inspanningsonderzoek

Indrukken, ev. tests (neuro-)psychologisch

O.m.

 • Stemming
 • Trauma verleden; relevantie voor huidig en toekomstig functioneren
 • Beleving veiligheid
 • Vitaliteit
 • Aandacht/concentratie/geheugen
 • “Flexibiliteit”
 • Motivatie

Indrukken, ev. onderzoek netwerk, zingeving, relationeel, intimiteit, spiritueel
Een “checklist” met vragen over bovenstaande aspecten; z.n. ad-hoc aangevuld/ verdiept met- en door de “Intaker” en/of de arts.

Het Leeftijd Onderzoek Rapport (LOR): aanbevelingen, plan van aanpak
Het LOR is een handzame samenvatting van het Leeftijdsonderzoek. Het bevat:

 1. Geregistreerde gegevens
 2. Metingen, tests en gevonden waardes (incl. normaalwaardes)
 3. Perspectief, conclusies: beschrijvend
 4. Aanbevelingen in volgorde van urgentie
 5. (Voorstel) Plan voor aanpak: mogelijkheden, schoon schip maken
 6. Baten: gezondheidswinst en ellende voorkomen
 7. Voorstel: wie, hoe, waar; doelen en opbrengsten in streefwaardes
 8. Geraamde kosten

Schoon Schip
Vrijwel al de leeftijdsonderzoeken zullen resulteren in aanbevelingen om “Schoon Schip” te maken, zowel secundair-preventief als toekomstgericht-preventief:

Secundair-preventief:

Onder-behandelde aspecten optimaliseren:

 • Fysiek
 • Sociaal (werk, betekenisvolle bezigheden, assertiviteit, hobby’s)
 • Psychologisch (trauma’s; belastende Life Events,; onzekerheid; persoonlijkheids stoornissen; cognitief; stemmingsstoornissen)
 • “Bad Habits” (overeten, drank, roken; unhealthy memes & beliefs)
 • Visus; gehoor

Toekomstgericht-preventief:

 • Personal trainer advies en -program
 • Dieet, gezond eten/ drinken
 • Intimiteit, betekenisvolle bezigheden, spiritualiteit
 • Feel-Good rituelen

Onderhoud
Veel andere ellende kan voorkomen worden door het geoptimaliseerde ook verder te onderhouden.

 • Voortzetten fysiek trainen; p.m.
 • Personal Trainer
 • Medische Fitness, Yoga, Tai-Chi; Mindfullness (in kleine groepen)
 • Loopvaardigheidstraining, val(-preventie) training
 • Medische check-ups
 • Weekend retraîtes, seminars, regelmatige geselecteerde informatie

Averij
Met de vorderende leeftijd wordt de kwetsbaarheid groter, ook wordt de kans op (al dan niet goed behandelbare) incidenten groter (cardio- en cerebrovasculair, fracturen; stemmingsproblematiek; cognitief).

 • Netwerk vertrouwde medisch specialisten (+ waarderingssystematiek) en
 • Vertrouwd keten-netwerk (medici, paramedici, 1e-, 2e– lijns centra)
 • Vertrouwde begeleider (“Liaison”)
 • Optimaal cognitief- en ev., dementie onderzoek (ev. elders) en begeleiding/training (in eigen familiekring)
 • Begeleiding bij Voltooid Leven problematiek
 • Specialistische Geronto-revalidatiegeneeskunde (in eigen beheer: uniek in Nederland)
 • Toegespitste Zorg, opvang

Licht Uit
Echt goed, echt oud worden impliceert een korte terminale fase voor het uiteindelijk overlijden. We willen in ieder geval de navolgende punten voorzien hebben:

 • Terminale zorg
 • Stervensbegeleiding (incl. naasten)
 • Nazorg (naasten).