U, Genodigd voor de

 Iedereen die dat wil verdient de gelegenheid om zichzelf Super Gezond te voelen; het is Onze Zaak om dat praktisch uitvoerbaar te maken.

“¿HealthDance?” De bedoeling van deze uitnodiging (website)

 1. Gedachtengang, visie “etaleren”:

Iedereen kan leren om hun gezondheidsproblemen te verbeteren of zelfs te laten verdwijnen, het heft in eigen hand leren te nemen, en om de oplossingen van hun lijden vrijwel nooit meer “als vanzelfsprekend” uit handen te geven?

We zien veel te veel ongezonde, ongelukkige mensen. Al die mensen zouden zó veel gelukkiger en productiever kunnen worden!

En: 80% van de hele gezondheidsindustrie zou daarmee best wel eens overbodig kunnen worden.

 1. Partners vinden om samen te werken in de opzet van dit volstrekt innovatieve gezondheidssysteem:

(gezondheids- en wellness-) ondernemers, disruptors, non-conformisten die een eigen mening durven te hebben; team spelers; en die gezondheidsopbrengst vooralsnog veel interessanter vinden dan de monetaire opbrengsten.

Genodigd door Armand C. Hagedoorn, senior revalidatiearts
Hagedoorn heeft inmiddels een ruim 35-jarige internationale carrière achter de rug waarin hij altijd in interdisciplinaire teams heeft gewerkt (en met duizenden, zeer complexe revalidatie patiënten). We weten inmiddels dat zo’n 80% van alle invaliderende problemen vermijdbaar zijn! Met een systematiek van breed onderzoek, en het stapsgewijs “eigenaar” maken van de “patiënten” van hun eigen problemen; en ze dan aan te moedigen om (via heel veel kleine stappen en acties) te leren het heft in eigen hand te nemen.Hagedoorn is eigenlijk gepensioneerd (het is bepaald een energieke, productieve en onconventionele reis geweest), maar …

“Ik heb nog zó veel muziek in me (in feite, een enorm orkest): ik kan en wil mijn (vanuit mijn persoonlijke- en professionele ontwikkeling ontwikkelde) visie nog steeds niet laten verpieteren: te veel energie en ondernemerslust, te veel te delen, te veel goed te doen; te veel, zo beschikbare ervaring (medisch, sociaal, “alternatief”; tri-culturele ervaring en gevoeligheid); te veel nog “levende” (vaak op wereldniveau) contacten”.

(www.mendelfoundation.org/Wie-Is-ACHg )

Dit is de gelegenheid om al die interdisciplinaire medische expertise te combineren met de belofte van preventie – en het beschikbaar te maken voor iedereen die daar interesse in heeft!

Wie zoeken we
Partners, entrepreneurs, visionairs (niet noodzakelijk uit de medische wereld); en/of adviseurs, bemiddelaars; om in teamverband, praktisch vorm te geven aan onze “Moonshot Visie”; en experts, die het allemaal levensecht willen en kunnen uitrollen (bijv., pragmatische en ervaren experts in gedragsmodificatie) (een van de meest succesvolle organisaties daarin is, wereldwijd, Alcoholics Anonymous) 

U bent genodigd om Samen te werken om een innovatief gezondheids-systeem op te zetten, gebaseerd op Hagedoorns “Mendel HealthAge” voorstel:

Hier, in het kort: de essentie van Mendel HeathAge, ter inspiratie.

“Topklasse”:·

 • Breedspectrum preventief onderzoek (“Lijf, Brein en Ziel”: lichamelijk, psychologisch en sociaal; betekenis/ zingeving, spiritueel; voeding; Moeder Aarde);·
 • Herstel en onderhoud van de best mogelijke gezondheid (in al zijn dimensies) (bijv. gespecialiseerde medisch-gerontologische revalidatie (secundair preventief, pre-/ postoperatief, na trauma, operaties, beperkingen en invaliderende problemen; chronisch pijn, osteoartritis, osteoporose); en·
 • Secundair preventieve coaching en gedragsmodificatie (roken, overgewicht, inactiviteit, alcohol/ drugs, stemmingsstoornissen) (individueel, groepjes; Bliss Camps en Bliss Weekends); en·
 • Maximeren van “veerkracht” en vitaliteit, veiligheid; minoriseren van leeftijdsafhankelijke kwetsbaarheid en afhankelijkheid van derden;·
 • Brede beschikbaarheid van gebruikelijke en niet-zo gebruikelijke ondersteuning, coaching en behandelingen.·
 • Vanaf het allereerste begin, (in organisatie en producten) volstrekte “topkwaliteit” (d.m.v. pragmatisch meten en publicaties)(https://mendelfoundation.org/wp-content/uploads/2021/01/HealthAge-Alles-eraan-Doen-NL-160121.pdf ) 

Moet het echt volgens de structuur van (Mendel) HealthAge?
Nope! Niet beperkt tot “Derde Leeftijd”, of het (Mendel) HealthAge voorstel; noch tot professionals uit enige specifieke (gezondheids-) sector.

Dat is ook juist waarom we hier niet te veel in detail gaan.

Alle voorstellen die geïnspireerd zijn op onze visie, zijn enorm welkom en nemen we zeker en graag in overweging!

Hoe:
Hagedoorn stelt beschikbaar: de structuur van het voorgestelde gezondheidssysteem, veel inhoud (het “hoe”, “op de werkvloer”);

de gezochte partners zorgen (in een interdisciplinaire samenwerking) voor (de ontwikkeling en in werk stellen van) “het bedrijf”.

Waar:
waar dan ook! Als er maar Spaans, Engels, en/of Nederlands gesproken wordt. (Hagedoorn heeft veel kennis van m.n. de Nederlandse, (N.) Amerikaanse en Mexicaanse “gezondheidsmarkt” en is volledig vloeiend in de drie talen).

Wanneer, timeframe
Deze invitatie loopt, ruwweg, t/m medio 2021…

Kernwaarden

 1. “Het kan echt allemaal veel beter”
 2. Interdisciplinair; holistisch; transnationaal en -cultureel
 3. Proactief, onbevreesd, onbevangen, optimistisch, leergierig, fouten omarmen om daarmee te “groeien”, ”niet te stoppen”
 4. Plezier & humor, kameraadschap, respect; solidair en steunend als het moeilijk is, bewust vierend als het goed gaat
 5. Gemotiveerd door resultaten (klanten, bedrijf, medewerkers) (meten en publiceren)
 6. We gaan niet uit van (noch laten we ons sturen/beperken door-) regelgeving; wel voldoen we er stipt aan (op “beste jongetje van de klas” -niveau)
 7. We stijgen (“mijlenver”) uit boven “te doen gebruikelijk”
 8. Eerst resultaten, dan volgen de centen vanzelf

Op Uw3 Gezondheid!

Contact:

A.C. Hagedoorn, revalidatiearts
Oprichter, medisch directeur
the Mendel Foundation, Mendel Concentus
Heezerweg 28, 5731 PT Mierlo, Netherlands
ACHg@mendelfoundation.org

Nederland: *31 6 2259 8377
Mexico: *51 (1) 777 184 2338