Wie Is Armand C. Hagedoorn, MD, senior psychiater

Geboren in juni 1951, kind van twee liefdevolle ouders, beiden Nederlanders; echte Wereldburgers, met een speciaal warm hart voor de subtropen, de kusten en de zee. Prachtige, milde, levenswijze mensen.

Ik heb al mijn kinder- en puberjaren in Nederland doorgebracht. Toen het moment kwam om verdere studie te kiezen, zag ik twee paden: technisch, of medisch, vliegtuigbouw of psychiatrie. Na 1½ jaar intense vliegtuigbouw in Delft zag ik op de horizon alleen banen onder verschillende lagen van bazen en besloot dat dat het allemaal niet waard zou zijn. Ik stapte over op de medicijnenstudie in Leiden.

Een kleine twaalf jaar verder, was ik een kersverse “jonge klare” Revalidatiearts, special getraind in hersen- en ruggenmerg letsels, chronisch pijn, amputaties en neurologische revalidatie. Vooral poliklinisch had mijn interesse.

Net voordat ik met mijn specialisatie startte, ontmoette ik de liefde van mijn leven, in Mexico. We zijn een jaartje later getrouwd (als het duidelijk is, hoef je ook niet verder te wachten). In (vooral financiële) voorbereiding voor onze plannen voor een verder leven in Mexico, zijn we voor een paar jaar naar Saudi-Arabië getrokken: een fantastisch avontuur, bijna drie jaar, afgebroken door de golf oorlog.

Aansluitend hebben we ons eigen, zelfstandig en onafhankelijk revalidatiecentrum ontwikkeld in Cuernavaca, Mexico: volstrekt uniek daar en helemaal vanuit het niets. Van piepklein naar klein, alle denkbare soorten patiënten (o.m. indrukwekkende polytrauma’s, hersenletsel, para- en tetraplegie, CVA’s; mensen uit alle lagen van de bevolking en van arm tot mega-rijk. Twee “familiekamers” (we trainden de familie óók) en verder alles poliklinisch.

Na negen jaar hebben we moeten besluiten het te laten voor wat het was: veel te weinig zicht op goede toekomst of zekerheden, veel te veel kans op rampen in onze veiligheid.

Terug dus naar Holland, naar veiligheid en zeker ook braaf meelopen op het nauwe pad met regels en controles; dertien jaren werknemerschap.

In de onderliggende jaren hadden mijn ouders hun droomplek gemaakt in de Canarische Eiland la Palma; tegen de tijd dat wij terugkwamen, was hun leven gaandeweg ingezakt onder de steeds grotere belastingen van de langzaam progressieve dementie van mijn moeder. Ook zij besloten terug te keren naar Nederland. Zo hebben we allemaal een jarenlange ervaring opgedaan met het, weliswaar echt goed bedoelde, maar (zeker voor ons als levensgenieters en vrijbuiters) oh-zo beperkende systeem van de Nederlandse zorg.

Het was echt geen pretje, en leidde tot een splitsing (na 50 jaar model-huwelijk) en mijn vader die zijn eigen leven heeft beëindigd terwijl mijn moeder 10 jaar nog onder onze intensieve zorg verder kon.

Dit alles leidde tot mijn optimistische visie voor een system voor betere mogelijkheden voor (vooral secundair-preventieve) kennis, toepassingen en training gericht op “55-plussers”. Ik richtte de Mendel Foundation op in 2011; Ik schreef een veelheid aan werkjes en beschreef de systematiek, gaf lezingen, en, meer recent, maakte een serietje video’s. Allemaal in het Nederlands, Spaans en Engels. Tot nu, frustrerend genoeg, zonder veel respons.

Met één prachtige uitzondering: onder de Mendel naam hebben we een innovatieve, poliklinische, vorm van revalidatie ontwikkeld in Nederland. Best kleine, dicht-bij-de-mensen, volwaardige interdisciplinaire revalidatiecentra als uitbreiding van grote fysiotherapie centra. Alles bij elkaar, inmiddels in ruim 17 plaatsen (en snel uitbreidend). De eerste twee jaar was dat onder de naam “Mendel Revalidatie”.

Het was zó mooi om al die verschillende teams zich te zien ontwikkelen, groeien en rijpen; overal resulterend in opvallend effectieve revalidatie geleverd (lees: zowel in verbetering van klachten én een forse verbetering in het gevoel e.e.a. zelf “in de hand” te kunnen nemen en houden), in veel kortere tijd dan in de conventionele revalidatiecentra. En geen simpele revalidatie: complexe problemen als hemiplegieën en polytrauma, chronische pijn, degeneratieve gewichtsklachten, hersenletsel. We helpen (nog steeds) zó veel patiënten om weer op te veren, zeker als ze leerden om hun grenzen echt te respecteren en hun leven weer in eigen hand te nemen.

Wij (als echtpaar) beschouwen ons zeer gelukkig om in drie verschillende werelden te leven: de veilige, gestructureerde wereld van Nederland; de mateloos abundante en “free-for-all” USA; en het kleurrijke, warme Mexico, zo vol met warmte, extremen en cultuur.

Wat een prachtige uitdaging om voor alle drie “werelden”, een systeem te ontwikkelen wat mensen mag helpen om “écht goed, écht oud” te worden!

Tot nu is alle ontwikkeling en de aspiraties van de Mendel Foundation extreem low -budget, kleiner-dan-klein geweest, met een team van één en slechts een handvol supporters; aan ideeën en initiatieven heeft het echt niet ontbroken. Ik heb, zo moge duidelijk zijn, niet bepaald een goed gevoel voor het opzetten van een groeiend team en ook niet om een dynamiek op te zetten om het allemaal een veelbelovende vlucht te laten nemen – in ieder geval, nóg niet.

Een paar maanden geleden, werd onmiskenbaar duidelijk werd dat ik een net-niet belangrijke hoge bloeddruk had ontwikkeld én dat ik me steeds meer verloren voelde na mijn zelf- ingestelde pensionering. Ik besloot om “alles wat ik weet” (zowel mijn medisch-specialistische kennis en ervaring alsook een veelheid aan kennis in de niet-zo-conventionele geneeskunde, m.n. preventief, wat ik in de laatste twee jaar had opgedaan) echt, consistent, toe te passen: to really “walk the talk”.

Wauw! Wat heeft dát een opbrengst gehad!

Ik ben blij en dankbaar, maar ook best wel wat verbaasd, en ongelovig (kort gezegd, uitgelaten?) …

…u mijn huidige gezondheid te tekenen:

  • Perfect op gewicht
  • Nul medicatie, nul medische problemen (nul darm of blaasproblemen, ook)
  • Geen beperkende pijnen
  • Ik train 90+ minute per dag (min. 700 Kcal)
  • Ik eet twee onbeperkte, smakelijke, kleurrijke maaltijden per dag
  • Ik drink wat ik wil, en
  • Ik slaap als een baby, en ik ontwaak elke dag uitgerust en energiek

Nu ruim halverwege mijn 70e jaar met een biologische leeftijd tussen de 34 en 46 (afhankelijk van de gebruikte website) …

Met volle inzet bezig met de volgende twee projecten:

HealthAge

HealthDance